01492 622412 or 07780 774868   Ffordd Bangor • Penmaenmawr • Conwy • LL34 6LF